ماژول هوشمند تامین امنیت

کلمه Artificial intelligence security که به اختصار AIS نوشته شده به معنی امنیت هوش مصنوعی است. این ماژول به یک ربات چک کننده درخواست برای سامانه شما ارائه می کند، که توسط آن هر درخواستی از سمت هر کاربری ارائه می شود توسط این ربات کنترل می گرد، درصورتی که درخواست دارای پارامتر های امنیتی بود، تراکنش صورت می گیرد. به طور کلی این ربات هوشمند از هر نوع تراکنش غیر استاندارد یا تعریف نشده جلوگیری میکند.همچنین این ربات از ورود کاربران از کشورهای دیگر جلوگیری میکند و یا در صورتی که کاربر شما VPN روشن داشته باشد، چون VPN ها رسد اطلاعاتی دارند، از تراکنش ها محافظت می کند.

نسخه های ماژول

  1. نسخه 1401.10.27.01
    این نسخه بر بستر اتوماسون اداری تحت وب رایان آب نیرو قابل نصب است.
    پیشنیاز ها : Assets, personnel, PortalController, RayanabniroMIS, HRM, ACM

  2. نسخه بعدی در حال آماده شدن است


کلمات کلیدی استفاده شده

اتوماسیون اداری تحت وب - ماژول -