ماژول مدیریت سطح دسترسی

کلمه Access Control Manager که به اختصار ACM نوشته شده به معنی مدیریت کنترل دسترسی است. ما در این ماژول کلیه تراکنش ها و سطح دسترسی ها به سامانه کنترل می شود.به طور کلی هر فردی که منو یا زیر منو یا چیزی دسترسی دارد این دسترسی توسط این ماژول اعمال، کنترل و نظارت می شود. این ماژول اجازه نخواهد داد هیچ کسی بدون داشتن سطح دسترسی به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.


نسخه های ماژول

  1. نسخه 1401.08.22.01
    این نسخه بر بستر اتوماسون اداری تحت وب رایان آب نیرو قابل نصب است.
    پیشنیاز ها : Assets, personnel, PortalController, RayanabniroMIS, HRM

  2. نسخه بعدی در حال آماده شدن است

کلمات کلیدی استفاده شده

اتوماسیون اداری تحت وب - ماژول -