کنترل کننده سامانه و تمام زیر سیستم های سامانه

این ماژول کنترل کننده نرم افزار است و کلیه ماژول ها از طریق این ماژول کنترل می شوند با هم ارتباط بر قرار می کنند.

نسخه های ماژول

  1. نسخه 1400.08.01.01
    این نسخه پایه است .
    پیشنیاز ها : RayanabniroMIS

  2. نسخه بعدی در حال آماده شدن است

کلمات کلیدی استفاده شده

اتوماسیون اداری تحت وب - ماژول -