ماژول مدیریت منابع انسانی

کلمه Human resource management که به اختصار HRM نوشته شده به معنی مدیریت منابع انسانی است. ما در این ماژول تلاش کرده ایم که امکانات مورد نیاز شما برای مدیریت منابع انسانی را فراهم نماییم.

به طور کلی هر فرد در اتوماسیون اداری تحت وب یک پرونده پرسنلی منحصر به فرد دارد که تمام اطلاعات او به این پرونده پرسنلی لینک می شود ، ایم ماژول تلاش میکند که مدریت کامل منابع انسانی را انجام دهد به گونه ای که تمام اطلاعات که پیشنیاز فردی دارد را به فرد مورد نظر ارتباط دهد. و پرونده کاملی از اطلاعات مربوط به کاربر تهیه نماید.

نسخه های ماژول

  1. نسخه 1401.08.28.01
    این نسخه بر بستر اتوماسون اداری تحت وب رایان آب نیرو قابل نصب است.
    پیشنیاز ها : Assets, personnel, PortalController, RayanabniroMIS

  2. نسخه بعدی در حال آماده شدن است