پرونده پرسنل در اتوماسیون اداری

هر یک از پرسنل در اتوماسیون اداری رایان آب نیرو یک پرونده منحصر به فرد دارد؛ که کلیه اطلاعات و عملکرد هر کارمند به صورت مجزا در این پرونده قابل مشاهده و می باشد، نحوه دسترسی به پرونده پرسنلی را می توانید در لینک مدیریت پرسنل در اتوماسیون اداری مشاهده نمایید.تصویر کلی پرونده پرسنلی در اتوماسیون اداری را می توانید در زیر مشاهده نمایید.


پرونده پرسنل شامل چه مواردی است ؟

پرونده پرسنلی در اتوماسیون اداری به طور کلی شامل دو بخش است ، بخش اول شامل اطلاعات پایه پرسنل است ، بخش دوم شامل عملکرد پرسنل است ، که این بخش با توجه به افزونه های اتوماسیون شما تنظیم می گردد ، به عنوان مثال اگر افزونه انبار را برای اتوماسیون اداری خود انتخاب نکرده باشید ؛ به تب اموال در اختیار پرسنل دسترسی نخواهید داشت.

در سمت راست اطلاعات پایه نمایش داده می شود ؛ اطلاعاتی هم چون

  1. تصویر پرسنلی فرد (با قابلیت ویرایش توسط خود کارمند)
  2. جنسیت پرسنل که با نماد های Mail  و Female نمایش داده می شود
  3. تاریخ تولد ، با قابل ویرایش کاربر با دسترسی مدیر منابع انسانی یا کارشناسی که دسترسی داشته باشد.همچنین محاسبه دقیق سن فرد.
  4. تحصیلات ، تاریخ اخذمدرک و همچنین محاسبه تعداد سال گذشته شده از اخذ مدرک.
  5. کد تردد در دستگاه حضور و غیاب
  6. محاسبه نوع کارکرد ، که این محاسبه می تواند به صورت روزکار یا به صورت شیفت باشد.
    لازم به توضیح است محاسبه میزان کار بر پایه قوانین اداره کار تنظیم شده است .
  7. تاریخ شروع به همکاری و محاسبه سال سپری شده از شروع همکاری تا روز جاری
  8. تاریخ اتمام همکاری ، در صورت اتمام همکاری مشخص می گردد.


اطلاعات تماسی پرسنل

در این تب شما میتوانید اطلاعات تماسی پرسنل را ذخیره نمایید ، تا در موقع نیاز به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشید ، همچنین در صورتی که اتوماسیون اداری شما افزونه پیامکی را داشته باشد ، به هنگام ورود پرسنل به سامانه به آنها پیامک ارسال می گردد ، که این کار بخاطر تامین امنیت کاربران اتفاق می افتد.


افراد تحت تکفل

در این قسمت می توانید اطلاعات کلیه افراد تحت تکفل کارمندان خود را ثبت نمایید ، اطلاعات شامل فیلدهایی از قبیل نام،نام خانوادگی،شماره شناسنامه،تاریخ تولد،کد ملی و نوع وابستگی فرد با کارمندان شما را مشخص نمایید.لازم به توضیح است ، طبق قانون اداره کار و همچنین قوانین تامین اجتماعی ، در صورتی که فرزندان پسر و دختر کارمند شما از به سن قانونی برسند ، بخاطر محاسبه میزان حقوق به شما پیام داده می شود ، که شرایط عائله مندی را برسی نمایید.


مدارک پرسنلی

سامانه به گونه ای طراحی شده است که می توانید کلیه مدارک کارمندان خود را در پرونده آنها ذخیره نمایید ، مدارکی از قبیل تصویر شناسنامه و کارت ملی ، تصویر مدرک تحصیلی و... همچنین سامانه یک کارت شناسایی در اختیار شما قرار می دهد که می توانید به عنوان کارت شناسایی پرسنل خود از آن استفاده نمایید ، این کارت شناسایی که جزو مدارک پرسنل محصوب می گردد دارای یک QRCode مخصوص است که اگر توسط نرم افزار موبایل خوانده شود اطلاعات شناسایی تایید می گردد ، از این کارت می تواند در سامانه های نرم افزاری و یا اعتبارسنجی کارمندان شما در زمان مراجعه حضوری استفاده شود.


وضعیت تردد

اگر افزونه حضور و غیاب را برای اتوماسیون اداری خریداری نموده اید به این تب دسترسی دارید ، به این صورت که در این قسمت ابتدا باید مشخص نمایید تردد پرسنل به چه صورت محاسبه گردد ،روزکار یا شیفت ، سپس میتوانید مجموعه همه تردد ها را محاسبه نمایید و یا می توانید میزان تردد از یک دستگاه خاص را محاسبه نمایید ، به عنوان مثال در یکی از سازمان های زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران از این سامانه به این صورت استفاده می گردد که  کارمندی در سایتی در ابتدای خط حضورش را ثبت می کند ، سپس دویست کیلیومتر آن طرف تر در سایت دیگری خروجش را ثبت می کند و سامانه تردد آن کارمند را به صورت تجمعی نمایش می دهد.


اموال در اختیار

اگر از افزونه انبار اتوماسیون اداری رایان آب نیرو استفاده می کنید ، این تب برای شما فعال می گردد ، در این تب کلیه اموال دارای شماره اموال سازمانی که در اختیار کامد شما است را نمایش می دهد ؛ همچنین تاریخ دریافت از انبار نیز مشخص می باشد ، و مدت زمانی که این اموال در اختیار کامند شما بوده نیز محاسبه می گردد ، لازم به توضیح است در افزونه انبار کلیه پرخش اموال در شرکت مشخص است و کلیه اموال در پرونده پرسنل ثبت می گردد ، پس مشخص می کردد این تجهیز یا اموال تویل شده در چه تاریخی ، از چه کسی تحویل گرفته شده و در چه تاریخی به چه کسی تحویل شده است.


فعالیت ها

این تب بخاطر این طراحی شده است که هر کاربر و یا مدیر مربوطه بتواند به وضوح وضعیت کارکرد پرسنل را در سامانه مشاهده نماید . کلیه کارکرد های پرسنل در سامانه به صورت شفاف ذخیره می گردد ، تا بتوانیم ردیابی داده نیز داشته باشیم ، و در صورت نیاز مدیر سامانه بتواند مشخص کند چه کسی در چه تاریخی چه اطلاعاتی را ثبت ،حذف و یا ویرایش نموده است.همچنین خود کارمند نیز می تواند گزارش دقیقی از عملکرد خود در سامانه داشته باشد.


به طور کلی هر افزاونه ای که بر روی اتوماسیون اداری رایان آب نیرو نصب می گردد ، یک تب به تب های فوق اضافه می کند ، تا به صورت تجمعی عملکردپرسنل در پرونده پرسنلی فرد مشخص گردد .

همچنینی لازم به ذکر است ، مدیر سیستم قابلیت تنظیم دسترسی برای اطلاعات دارد ، تا هر کاربر

به بخشی از اطلاعات که مربوط به آن است دسترسی داشته باشد.

در صورتی که کاربری به ویرایش اطلاعات دسترسی داشته باشد، برای ویرایش می تواند از منو مشخص شده در تصویر زیر استفاده نماید.