مدیریت پرسنل در اتوماسیون اداری

در این قسمت شما به آسانی می توانید بر عملکرد کارمندان خود نظارت داشته باشید، این صفحه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

مدیریت کارمندان

در این قسمت شما می توانید لیستی از پرسنل خود مشاهده نمایید ، همچنین از میان لیست می توایند جستجو نمایید تا پرونده پرسنلی کارمند مورد نظر خود را پیدا نمایید.هر ردیف این لیست درواقع به پرونده پرسنلی یک شخص اشاره می کند که اطلاعات پایه ای از قبیل نام، نام خانوادگی،کدملی،نام پدر،جنسیت،کد دستگاه تردشمار را نمایش می دهد با کلیک بر روی هر یک از اشخاص پرونده آن شخص به صورت مجرا نمایش داده می شود ،راهنمای پرنده شخصی پرسنل
پایان همکاری

در این تب لیستی دقیقا مشابه تب قبلی به شما نشان می دهد با این تفاوت که ؛ در اینجا لیست کلیه پرسنل را می آورد که پایان همکاری آنها در سیستم ثبت شده است ، لازم به توضیح است پرونده پرسنلی هیچ یک از پرسنل از سیستم حذف نمی گردد ، بلکه پس از شروع به همکاری در خاتمه در لیست پایان همکاری می رود تا اطلاعات در بانک اطلاعات برای روز مبادا باقی بماند.


دستگاه حضور و غیاب

در این تب لیست کلیه دستگاه های حضور غیاب شما نمایش داده می شود ، و شما می توانید به راحتی هر یک از دستگاه های تردد شمار خود را از طریق اتوماسیون تنضیم نمایید ، راهنمای تنظیم دستگاه حضور و غیاب.

اتوماسیون اداری رایان آب نیرو به گونه ای طراحی شده است که شما بتوانید به صورت تجمعی اطلاعات تردد پرسنل را مشاهده نمایید و هیچ محدودیت جغرافیایی برای دستگاه های حضور و غیاب وجود ندارد ، فرقی نمیکند که دستگاه حضور غیاب شما بر بستر اینترنت باشد یا بر بستر شبکه داخلی شرکت ، کلیه اطلاعات به صورت یکپارچه خوانده می شود و در سامانه ذخیره سازی می شود . به عنوان مثال یک کارمند می تواند در یک دستگاه حضور خود را ثبت نماید و در دستگاه دیگر خروج خود را ثبت نماید و این کار هیچ اختلالی در فرایند محاسبه حقوق و دستمزد کارمند ایجاد نخواهد کرد.
اتوماسیون اداری رایان آب نیرو برای موسسات و شرکت های بزرگ طراحی شده است ، موسساتی که چندین شعبه دارند و هر شعبه چندین کارمند دارد به همین خاطر نظارت بر تردد پرسنل به صورت لحظه ای کاری مشکل برای مدیران بحساب می آید ، در اتوماسیون اداری رایان آب نیرو ، اشخاصی که به قسمت عملکرد و مدیریت پرسنل دسترسی داشته باشند ، به صورت لحظه ای (Online) از طریق Notification های از ورود ویا خروج پرسنل مطلع خواهند شد.و این امکان نظارت بر تردد را بیشتر خواهد کرد.