مدیریت اسناد در حسابداری تحت وب آبنیر

ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری تحت وب و موبایل آبنیر دقیقا شبیه کلیه نرم افزار های حسابداری می باشد که طبق استاندارد های مالی ایران طراحی شده است ، شما می توانید نمای کلی صفحه ثبت سند را مشاهده نمایید

شماره سند حسابداری

این شماره یک عدد منحصر به فرد است که ، توسط آن سند در سیستم شناسایی می گردد؛ هر سند دارای یک شماره سند است و سیستم به صورت پیشفرض شماره سند ها را به صورت پشت سر هر تایین می کند

تاریخ سند حسابداری

در سیستم سه نوع تاریخ سند ثبت می گردد ؛ ابتدا تاریخ سند که توسط کاربر درج می گردد ؛ این مقدار درواقع تاریخ روز ثبت سند نیز می تواند باشد ؛

تاریخ درج سند ، این تاریخ توسط سیستم و کنترل های بعدی ثبت می گردد و دقیقا مشخص است هر سند توسط چه کسی و در چه تاریخی ، ثبت ، حذف و یا ویرایش شده است.

همچنین سیستم به گونه ای طراحی شده است ، که تاریخچه ای از کلیه ویرایشات بر روی سند را در خود ذخیره می کند؛ تا در صورت نیاز مدیریت سیستم بتواند کنترل های مورد نیاز خود را بر روی یک سند اعمال نماید.

کد و نام حساب در سند حسابداری

در این قسمت شما باید از کد یک تفضیل استفاده نمایید ؛ سپس نام و مشخصات تفضیل را سیستم به شما نمایش می دهد.

شرح ردیف در سند حسابداری

در صورت نیاز می توانید شرح مورد نظرتان را بر روی ردیف سند و یا بر روی کل سند ثبت نمایید ؛ به عنوان مثال می توانید مشخص نمایید این سند حسابداری مربوط به چه موضوعی می باشد و برای چه ثبت شده است.

در استاندارد مالی ایران یک سند باید حتما تراز باشد یعنی جمع مبلغ بدهکار و بستانگار در سند باید مبلغی برابر باشد ؛ به همین خاطر نرم افزار حسابداری تحت وب آبنیر به حسابداران اجازه ثبت سند غیر تراز را نمی دهد؛ تا با این کار بتواند کنترل نماید در حسابهای مالی اشتباهی صورت نگیرد.

افزودن فایل به سند حسابداری

نرم افزار حسابداری آبنیر به گونه ای طراحی شده است که شما می توانید هر تعداد فایل مورد نظرتان را به سند مالی اضافه نمایید ، به عنوان مثال میتوانید اسکن یک برگه چک را در سند قرار دهید،


لازم به توضیح است اگر به این صفحه دسترسی ندارید ، حتما دسترسی شما توسط مدیر به این صفحه مصدود شده است ، جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای معرفی، مدیریت و اعمال سطح دسترسی مراجعه نمایید.


کنترل ها بر روی سند حسابداری

نرم افزار حسابداری آبنیر در سر برگ سند کنترل هایی را در اختیار شما قرار داده است ، که با استفاده از این کنترل ها می توانید کلیه نیاز های خود را مرتفع نمایید ؛

 1. حذف سند ؛ با این ابزار می توانید سند مورد نظرتان را حذف نمایید.
 2. سند قبلی ، سند بعدی ؛ با این ابزار می توانید به سند قبلی و بعدی مراجعه نمایید.
 3. چاپ سند ؛ با این ابزار می توانید سند مورد نظرتان را چاپ نمایید.
 4. لیست اسناد ؛ با این ابزار می توانید لیست اسنادی که تا کنون در سیستم ثبت نموده اید را مشاهده نمایید.
 5. رویداد ها ؛ با این ابزار می توانید کلیه رویداد ها بر روی این سند را مشاهده نمایید ؛ مانند زمان ویرایش.


نکات مهم که باید برای ثبت سند در نظر داشته باشید

 1. شماره اسناد پشت سر هم است.
 2. امکان همزمان ثبت سند توسط چندین کاربر در سیستم فراهم است.
 3. در صورت ثبت همزمان سند توسط هر تعداد حسابدار ؛ هیچ اختلالی به وجود نخواهد آمد و شماره اسناد به ترتیب زمان ثبت در نظر گرفته می شود.
 4. در صورت مشاهده اختار سند سیستمی ؛ از حذف و ویرایش سند اجتناب کنید.
 5. فایل خروجی اکسل در پایان سال مالی ممکن است بسیار حجیم شود ؛برای دانلود آن صبور باشید.
 6. هزینه شارژ سالیانه با توجه به حجم اطلاعات شما در نظر گرفته می شود ؛ بهتر است از بارگذاری اسناد غیر ضروری خودداری نمایید.