معرفی،مدیریت و اعمال سطح دسترسی

کاربران نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری تحت وب و موبایل آبنیر به گونه ای طری شده است که شما می توانید برای هر یک از کاربرانتان سطح دسترسی مورد نظرتان را با توجه به وظایف کاربر تنظیم نمایید.در قدم اول باید کاربر خود را در سیستم معرفی نمایید.

معرفی کاربر در حسابداری تحت وب آبنیر

با وارد نمودن شماره تلفن کاربر خود ، یک پیامک از طرف سامانه دریافت می کنید ، که این پیامک حاوی کد تاییدیه می باشد ، از همکار خود بخواهید که کد تاییدیه را به شما بدهد ، سپس با وارد کردن کد تاییدیه در سامانه تلفن همراه کاربر شما به عنوان کلمه عبور در سیستم تعریف می شود . برای ورود به حسابداری تحت وب و موبایل آبنیر کافیست کاربر شما در قسمت لاگین شماره تلفن خود را وارد نماید . راهنمای ورود به سیستم حسابداری تحت وب و موبایل آبنیر.


مدیریت کاربر در نرم افزار حسابداری تحت وب آبنیر

در این قسمت شما لیست کاملی از کلیه کاربران خود مشاهده می کنید ؛ این لیست شامل شماره تلفن همراه ، نام و نام خانوادگی ، تاریخ ایجاد کاربر در سیستم می باشد ، همچنین می توانید با حذف کاربر، دسترسی کمال او را به اطلاعات مالی خود قطع نمایید.


تایین سطح دسترسی کاربران در نرم افزار حسابداری تحت وب آبنیر


در این قسمت ابتدا از منو کشویی بالای صفحه ، نام کاربر خود را انتخاب می کنید ، سپس با توجه به وظایف کاربر می توانید ، سطح دسترسی کاربر را مشخص نمایید . لازم به توضیح است سطح دسترسی کاربر در نسخه های وب و موبایل به یک شکل به صورت همزمان تنظیم می گردد .