افزونه های داشبورد

اتوماسیون اداری رایان آب نیرو به گونه ای طراحی شده هر کاربر بتواند یک داشبورد انحصاری داشته باشد و Admin سامانه با توجه به نیاز های هر کاربر دسترسی او را به افزونه ها فرآهم نماید. در واقع هر کاربر پس از ورود به اتوماسیون اداری ( راهنمای ورود به اتوماسیون اداری ) به Widgetهایی دسترسی خواهد داشت که این Widgetها گزارش مختصر و مفیدی از وضعیت کلی به کاربر ارائه خواهد نمود.کاربر آنلاین در سامانه

پس از ورود هر کابر به اتوماسیون اداری رایان آب نیرو ( راهنمای ورود به اتوماسیون اداری ) در صورتی که Admin اتوماسیون به کاربر دسترسی مشاهده کاربران آنلاین در سامانه را داده باشد بر روی صفحه داشبورد کاربر یک افزونه به صورت Widget اضافه می گردد که توسط این افزونه کاربر می تواند مشاهده نماید کدام کاربران در حال فعالیت و کار با سامانه هستند و لیست کاربر Online نمایش داده می شود مانند تصویر زیراطلاعات کاربری

پس از ورود هر کابر به اتوماسیون اداری رایان آب نیرو ( راهنمای ورود به اتوماسیون اداری ) در صورتی که Admin اتوماسیون به کاربر دسترسی مشاهده اطلاعات کاربری را داده باشد بر روی صفحه داشبورد کاربر یک افزونه به صورت Widget اضافه می گردد که توسط این افزونه کاربر می تواند مشاهده نماید با چه مرورگر هایی در چه زمان هایی وارد سیستم شده است ، این گزارش به کاربران کمک میکند تا آخرین ورود و خروج خود را چک نمایند. درصورتی که فرد دیگری با نام و کد کاربری آنها وارد سامانه شده باشد در این افزونه مشخص است.


آخرین تردد ها در دستگاه حضور و غیاب

پس از ورود هر کابر به اتوماسیون اداری رایان آب نیرو ( راهنمای ورود به اتوماسیون اداری ) در صورتی که Admin اتوماسیون به کاربر دسترسی مشاهده اطلاعات ترددی را داده باشد بر روی صفحه داشبورد کاربر یک افزونه به صورت Widget اضافه می گردد که توسط این افزونه کاربر می تواند مشاهده نماید با چه مرورگر هایی در چه زمان هایی و از چه Ip هایی وارد سیستم شده است ، این گزارش به کاربران کمک می کند تا آخرین ورود و خروج خود را چک نمایند. درصورتی که فرد دیگری با نام و کد کاربری آنها وارد سامانه شده باشد در این افزونه مشخص است.همچنین کاربر می تواند از طریق همین افزونه ثبت درخواست مرخصی و ثبت مرخصی استعلاجی را نیز انجام دهد.