حسابداری

حسابداری یکی از رشته های پرکاربردی در تمامی مشاغل و یکی از نیاز های اولیه کسب و کار های موفق است . حسابداری فرایند ثبت معاملات مالی مربوط به یک تجارت است. روند حسابداری شامل جمع بندی ، تجزیه و تحلیل و گزارش این معاملات به سازمان های نظارتی ، تنظیم کننده ها و سازمان های جمع آوری مالیات است. امروزه این فرانید دست خوش تغییرات بسیاری شده و به صورت کاملا علمی و تخصصی به آن پرداخته میشود. همچنین بسیاری از مشاغل برای امور حسابداری ، مالی و مالیاتی خود از شرکت های متخصص در این زمینه یاری می‌جویند.حسابداری فرایند ثبت معاملات مالی مربوط به یک تجارت است. روند این کار شامل جمع بندی ، تجزیه و تحلیل و گزارش این معاملات به سازمان های نظارتی ، تنظیم کننده ها و سازمان های جمع آوری مالیات است. صورتهای مالی مورد استفاده در حسابداری ، خلاصه ای مختصر از معاملات مالی طی یک دوره حـسابداری است که خلاصه ای از عملکرد شرکت ، موقعیت مالی و جریان وجوه نقدی است. به طور دقیق تر فرایند ثبت منظم ، اندازه گیری و برقراری اطلاعات در مورد معاملات مالی است.

اصول اولیه حسابداری

 1. دارایی ها :
  موارد متعلق یا خریداری شده است که دارای ارزش اقتصادی هستند. توجه داشته باشید که دارایی ها معمولاً شامل موارد نقدی و موارد نامشهود مانند سرقفلی و حق ثبت اختراع است.
 2. بدهی :
  تعهدات شغلی است که باید بعداً پرداخت شود.
 3. درآمد :
  مبلغی است که در ازای کالاها یا خدمات ارائه شده از مشتریان دریافت می شود. درآمد ممکن است توسط شرکت تحت مبنای تعهدی یا نقدی تشخیص داده شود.
 4. هزینه ها :
  هزینه مربوط به تولید محصول یا خدمات یا دارایی های صرف شده یا مصرف شده در یک بازه زمانی مشخص است.
 5. معاملات :
  حرکات مالی و وقایع موجود در طبقه بندی های فوق است.
 6. گزارش نویسی :
  پس از حل و فصل همه معاملات تجاری فوق ، وظیفه کنترل کننده ارائه سود یا زیان خالص برای یک بازه زمانی مشخص است.

حسابداری یکی از کارکردهای اصلی برای تمامی مشاغل است. این ممکن است توسط یک حسابدار در آن مجموعه یا یک حسابدار در یک شرکت کوچک یا دپارتمان های مالی قابل توجه با ده ها کارمند در شرکت های بزرگتر اداره شود. گزارش های تولید شده توسط جریان های مختلف حسـابداری ، مانند حسـابداری هزینه و حسـابداری مدیریتی ، در کمک به مدیریت در تصمیم گیری های آگاهانه در زمینه تجارت بسیار ارزشمند است.

حسابداری برای چه مشاغل سودمند است ؟

صرف نظر از اندازه یک تجارت ، فرایند حسابداری یک عملکرد ضروری برای تصمیم گیری ، برنامه ریزی هزینه و اندازه گیری عملکرد اقتصادی است.یک حسابدار می تواند نیازهای اساسی مالی را برطرف کند ، اما یک شرکت حسابرسی برای عملکرد پیچیده تر و حرفه ای تر انتخاب میشود.در کشور های خارجی دو نوع مهم حسابداری برای مشاغل عبارتند از حسابـداری مدیریتی و حسابـداری هزینه . نوع مدیریتی به تیم های مدیریتی کمک می کند تا تصمیمات تجاری را بگیرند ، در حالی که نوع هزینه به صاحبان مشاغل کمک می کند تا تصمیم بگیرند که یک محصول چقدر باید هزینه کند.حسابداران حرفه ای هنگام تهیه صورت های مالی از مجموعه ای از استانداردهای شناخته شده به عنوان اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی  پیروی می کنند.صورتهای مالی که به طور خلاصه فعالیتهای یک شرکت بزرگ ، وضعیت مالی و جریان وجوه نقدی در یک دوره خاص را گزارش می دهد ، گزارش های مختصر و تلفیقی براساس هزاران تراکنش مالی فردی است